Traceerbaarheid een ‘must’

De groep A. De Witte is samengesteld uit verschillende bedrijven met elk hun eigen specifieke eigenschappen of specialisatie op een bepaald domein binnen de groenten en fruit sector. Om aan de wettelijke en marktgebonden vereisten te beantwoorden, voert de groep A. De Witte op een succesvolle manier een traceerbaarheidssysteem vanaf de goederenreceptie tot de uiteindelijke levering aan de klant. Om aan deze kwaliteitseisen van onze klanten te voldoen, heeft de groep A. De Witte procedures opgesteld volgens de vereisten van HACCP.

Door de naleving van de HACCP-richtlijnen kan men alle risico’s en gevaren voor de kwaliteit in ieder stadium controleren, van het veld tot de levering aan de klant. Hierdoor kan de opspoorbaarheid van elk artikel gegarandeerd worden. De kwaliteitsgarantie bereikt de groep A. De Witte door de geïmporteerde producten systematisch te keuren om na te gaan of ze overeenstemmen met alle opgelegde standaarden.

Bovendien verlangt de groep A. De Witte van alle leveranciers dat zij voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen betreffende de temperatuurbewaking, kwaliteitsstandaarden, hygiëne, verantwoord pesticidengebruik, verpakking en vervoer.